Vikten av att stretcha

Nog har man väl hört talas om alla möjliga typer av stretching som pilates och yoga och frågan är om stretching verkligen ger resultat.

Stretcha före ett pass

Trots att många vill stretcha inför ett pass, så avråder man från detta. Det kan till och med försämra prestationen och skada musklerna. Före ett träningspass ska man värma upp genom lätt joggning eller lite hopp och istället lämna stretchingen till efter passet.

Stretching efter träning

Man kan stretcha lite efter ett pass men man ska dock inte överdriva, 15 sekunder på de muskelgrupper man använt räcker. Däremot är stretching viktigt i två sammanhang. Dels när man håller på med en sport där rörligheten står i fokus som exempelvis balett och dels när man är skadad och försöker få tillbaka rörligheten igen. Efter en operation eller när man brutit benet t. ex. bör man vara extra noggrann med stretching för att alla senor och leder ska komma tillbaka till sin normala rörlighet igen.
Bli mer rörlig
Det går också att förebygga muskelsträckningar med hjälp av stretching och bygga upp sin rörlighet mer. Däremot finns det inga bevis för att musklerna och lederna kan undvika skador om man stretchar mycket.